Az Apowersoft Free Online Video Downloader jognyilatkozata

Ez a megállapodás két részből áll, nevezetesen az Apowersoft Free Online Video Downloader licencszerződésből és a Jognyilatkozatból. Kérjük, olvassa el alaposan a megállapodás szövegét, mielőtt feltelepítené a Free Online Video Downloader! A program feltelepítésével elfogadja a jelen feltételeket.

Végfelhasználói licencszerződés

1. Szoftver licencszerződés

Ebben a licencszerződésben „a termék” a „Free Online Video Downloader” szoftverterméket jelenti. Ez a licencszerződés egy jogi megállapodás, mely Ön és a Free Online Video Downloader között jön létre. A termék feltelepítésével, illetve a termék használatát illetően, köteles elfogadni és betartani a licencszerződés feltételeit. A Free Online Video Downloader a termék használatát csak a licencszerződés feltételei szerint engedélyezi, és a licencszerződés által meghatározott jogai automatikusan, értesítés nélkül érvényüket vesztik, ha nem tartja be a licencszerződés feltételeit.

2. Terméklicenc

Amennyiben beleegyezik a jelen licencszerződés feltételeinek betartásába, ezen feltételek betartásának függvényében a Free Online Video Downloader nem exkluzív, nem átruházható engedélyt ad a termék használatára az alábbi célokból és módon. Joga van:

1. Feltelepíteni és használni a terméket személyes vagy oktatási (nonprofit) célra. Ezekben az esetekben joga van arra, hogy a szoftver korlátlan mennyiségű másolatát használja vagy hozza létre.

Nincs joga:

 • A terméket kereskedelmi célra használni.
 • Eltávolítani bármilyen megkülönböztető jelzést vagy címkét a termékről.
 • Visszafejteni, elemeire bontani vagy a terméken alapuló másodlagos munkát végezni (kivéve és csak abban a mértékben, amennyiben ezen korlátozás ellenére az ilyen tevékenységet a vonatkozó jogszabályok kifejezetten megengedik).
 • Kölcsönadni, lízingelni vagy átruházni a terméket vagy annak egy másolatát, beleértve a kapcsolódó dokumentációt.

Free Online Video Downloader nek joga van:

 • Reklámot megjeleníteni a termékben.
 • Reklámstatisztikákat gyűjteni (reklámmegjelenések, kattintások, bezárások száma) személyazonosságot nem beazonosító módon. Kérjük, tekintse meg Adatvédelmi szabályzatunkat a részletesebb információkért!

3. További feltételek vállalkozások esetében

Ha a terméket vállalkozóként, nem ügyfélként kívánja használni, a licencszerződés a Free Online Video Downloader és Ön mint üzleti személy között jön létre, és köteles megtenni a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy alkalmazottjai és munkatársai a terméket a megfelelő módon használják.

4. Szellemi tulajdonra vonatkozó jogok

A termék a Free Online Video Downloader szellemi tulajdona, és a jogszabályok védelme alatt áll. A felhasználó elismeri, hogy a termék összes szellemi tulajdonra vonatkozó joga a Free Online Video Downloadert illeti meg a világon mindenhol, és hogy a termék jogai nem kerülnek átadásra, a felhasználó pusztán használatára kapott engedélyt. Valamint a felhasználó elismeri, hogy nem illeti meg semmilyen jog a termékkel kapcsolatban a jelen licencszerződésben lefektetett feltételek szerint történő használaton kívül.

5. Jótállási nyilatkozat

A TERMÉK ÉS MINDEN KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM AZ „ADOTT ÁLLAPOTBAN” KERÜL BIZTOSÍTÁSRA, BÁRMILYEN JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, BELEÉRTVE MINDEN JÓTÁLLÁST ÉS FORGALMAZÁSI FELTÉTELT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS VAGY ELŐÍRÁSOS, VALAMINT VALAMELY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT ÉS JOGSZAVATOSSÁGOT. A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL VAGY ALKALMAZÁSÁBÓL EREDŐ MINDEN KOCKÁZAT ÖNT ILLETI.

6. Korlátozott felelősség

A Free Online Video Downloader SEMMILYEN ESETBEN SEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN SPECIÁLIS, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÁRMILYEN KÁRÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A MUNKAIDŐ VESZTESÉGET, ILLETVE AZ ÜZLETI PROFITOT, AZ ÜZLETI INFORMÁCIÓKAT ILLETŐ VAGY EGYÉB PÉNZÜGYI VESZTESÉGEKET), AMELY A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMATLANÁSÁGÁBÓL ERED.

7. Általános

Egyéb vagy eltérő feltételek mellett a Free Online Video Downloader biztosíthat használatra frissítéseket, de nincs kötelezve erre. A jelen licencszerződés teljes körű megállapodás Ön és mi közöttünk, és felülír minden a termékkel kapcsolatos előzetes jognyilatkozatot, ígéretet vagy reklámot, és a felhasználó ezennel elismeri, hogy a licencszerződés elfogadásakor semmilyen a jelen szerződésben nem említett jognyilatkozatra, reklámígéretre, biztosításra sem hagyatkozott (melyek akár figyelmetlenség vagy félrevezető szándék nélkül kerültek felajánlásra). A jelen feltételek előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Látogassa meg oldalunkat (www.apowersoft.com) és töltse le a szoftvert, hogy megkapja a legfrissebb Végfelhasználói licencszerződést!

Statisztikák gyűjtése

Sok funkción és fejlesztésen dolgozunk. Segítsen megtalálni, melyek a legfontosabbak, azáltal, hogy engedélyezi a Free Online Video Downloader szoftvernek, hogy névtelen összeomlási és használati statisztikai jelentéseket küldjön. A felhasználó engedélyével a szolgáltatás csak akkor fut, ha online van, és a lehető legalkalmasabb időpontot választja a jelentések elküldésére, míg szervereink nincsenek túlterhelve.

A használatra vonatkozó statisztikák a legáltalánosabb feladatokról, a preferált honlapokról, a konverziós formátumokról, stb. tartalmazhatnak adatokat. Nem tartalmaz letölthető és konvertált fájlneveket. NEM GYŰJTÜNK SEMMILYEN SZEMÉLYES ADATOT, beleértve email címeit, belépési jelszavait, IP címét, a meglátogatott honlapokat, tartózkodási helyét vagy elérhetőségeit. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi szabályzatunk!

Az összeomlási jelentések az összeomlás idejéről, a hiba típusáról, az összeomlással kapcsolatos fájl részleteiről tartalmazhatnak információkat.

Jognyilatkozat

I. Felelősség korlátozása

Az Apowersoft Free Online Video Downloader nem tárol, kínál, hosztol, oszt meg vagy biztosít semmilyen multimédiás tartalmat, hiszen azok már korábban is nyíltan hozzáférhetőek voltak a nagyközönség számára. Mi csak a szolgáltatást biztosítjuk, illetve kinyerjük az elérhető letöltési linkeket a felhasználóknak (azoknak, akik használják a Free Online Video Downloadert). A felhasználó köteles betartani a szerzői jogi törvényeket és megfelelni azon honlap használati feltételeinek, melyről a fájlt letölteni készül. Ha nincs felhatalmazva a letöltött fájlok újrahasznosítására, a felhasználó nem szerkesztheti és/vagy adhatja tovább a letöltött videót, hangot vagy képet. Ezekben az esetekben a Free Online Video Downloader által nyújtott szolgáltatás kizárólag személyes célra vehető igénybe. Ha a forrásfájlokat nem szabad letölteni, a felhasználó nem használhatja a Free Online Video Downloadert a letöltéshez. Kizárólag a felhasználó felelős a szolgáltatásokkal való visszaélésért, a szerző jogok megsértéséért és a letöltött fájlok bármilyen illegális használatáért.

A végfelhasználó jogi felelősséggel tartozik a szoftvereszköz megfelelő használatáért, a szellemi tulajdon tiszteletben tartásáért, illetve azon oldalak használati feltételeinek betartásáért, melyekhez a Free Online Video Downloader segítségével hozzáfér. A végfelhasználó beleegyezik abba, és annak függvényében jár el, hogy az adott ország helyi törvényeivel összhangban az alkalmazással csak olyan tartalmakhoz fér hozzá, melyekhez van jogosultsága, és csak olyan számítógép vagy internetkapcsolat használatával, mellyel teljes körű jogosultsága van az ilyen tartalom megjelenítéséhez, átmásolásához, letöltéséhez vagy a fájlhoz történő hozzáféréshez.

II. A tartalmak forrása

Az Apowersoft Free Online Video Downloader nem tárol, kínál, hosztol, oszt meg vagy biztosít semmilyen tartalmat, így minden a Free Online Video Downloader használatával elért multimédiás tartalmat egy „KÜLSŐ VIDEÓ VAGY KÖZÖSSÉGI HONLAP” tárolja és szolgáltatja, melyek publikusak és elérhetőek a nagyközönség számára, és KIZÁRÓLAG ezek tulajdonosai és üzemeltetői tartoznak jogi felelősséggel a szervereiken „tárolt, biztosított és/vagy továbbadott” tartalmakért, ezért az ilyen honlapok tulajdonosainak kell, hogy jogi felhatalmazásuk vagy jogosultságuk legyen az ÁLTALUK A NAGYKÖZÖNSÉGNEK SZOLGÁLTATOTT multimédiás tartalom kínálására vagy forgalmazására. Továbbá a Free Online Video Downloader nem tart fent semmilyen kapcsolatot az ilyen honlapokkal, és ezért nincs befolyása a forrásoldalakon elérhető tartalmakért; és a végfelhasználó felelőssége, hogy elfogadja az adott honlapok használati feltételeit, mielőtt használna a programot a tartalmak eléréséhez. Ha úgy érzi, szerzői jogai bármilyen módon megsértésre kerültek, panaszait a KÜLSŐ VIDEÓ VAGY KÖZÖSSÉGI HONLAPNAK és/vagy fenntartóinak, tulajdonosainak, üzemeltetőinek jelezze.

Video letöltő rögzítő:

 • NEM TART FENT SEMMILYEN PARTNERI VISZONYT, KAPCSOLATOT VAGY MŰKÖDIK EGYÜTT EZEKKEL A VIDEÓ/HANG/KÖZÖSSÉGI HONLAPOKKAL.
 • NEM BIRTOKOL, ÜZEMELTET VAGY IRÁNYÍT SZERVEREKET videók, hangok streameléséhez vagy hosztolásához.
 • NEM MŰKÖDIK EGYÜTT SEMMILYEN MÓDON A MULTIMÉDIA TARTALMAK HARMADIK FÉL SZERVEIRE TÖRTÉNŐ FELTÖLTÉSÉBEN.
 • A szolgáltatás használatával elfogadja a jelen jognyilatkozatot és a végfelhasználó által a telepítés során elfogadott EULA-t, mely a VÉGFELHASZNÁLÓ és a SZOLGÁLTATÓ között jön létre.

Ezért a Free Online Video Downloader szolgáltatás nem megengedett módon történő, mások jogait sértő, rossz szándékú használata, vagy az anyagokkal a szerzőnek kárt okozó, a jelen szerződésben nem tárgyalt módon történő visszaélés, elégséges okot jelent a használati engedély visszavonására és a szerződés felbontására, fenntartva a jogsértés elkövetője elleni jogi lépések megtételének lehetőségét.

III. Szerzői jogi nyilatkozat

A Free Online Video Downloader komolyan veszi a szellemi tulajdon kérdéseit, és elkötelezett a tartalomtulajdonosok igényeinek kielégítése iránt, miközben segítséget nyújt a tartalmak online publikálásában. Fontos megjegyezni, hogy a Free Online Video Downloader egy egyszerű keresőmotor olyan videókhoz, mely különböző harmadik felek által üzemeltett honlapokon érhetőek el.

A harmadik felek honlapjain megjelenő videókért az adott honlapok tartoznak felelősséggel, nem a Free Online Video Downloader. Nincsenek ismereteink arról, hogy a harmadik felek honlapjain megjelenő tartalmak a tulajdonos engedélyével kerültek-e fel a honlapra, mivel ez a tartalom tulajdonosa és a tartalmat megjelenítő honlap megegyezésétől függ. A Free Online Video Downloader nem tárol semmilyen tartalmat szerverein vagy hálózatán.

A Free Online Video Downloader a DMCA előírásait betartó honlap, és mint ilyen a tartalomtulajdonosok a DMCA protokollok alapján kérhetik azon linkek eltávolítását, melyek szerintük szerzői jogaikat sértő videókra mutatnak.

Tájékoztatjuk a tartalomtulajdonosokat, hogy a link eltávolításával a Free Online Video Downloaderből nem távolítják el a videó tényleges forrását a harmadik felek által üzemeltett honlapról. A tartalomtulajdonosoknak fel kell venniük a kapcsolatot a videót megjelenítő oldallal az eltávolítás igényléséhez.

Ha Ön szerzői jog tulajdonosa, vagy egy szerzői joggal vagy bármilyen kizárólagos joggal rendelkező személy felhatalmazta, hogy helyette eljárjon, kérjük, tájékoztassa a Free Online Video Downloadert a szerzői jog megsértéséről és biztosítsa a videó, alul megjelölt szerzői joggal kapcsolatban eljáró képviselőjének az alábbi információkat:

 1. Az állítólag megsértett kizárólagos jog tulajdonosának vagy az általa felhatalmazott személynek a fizikai vagy elektronikus aláírását;
 2. Az állítólag megsértett szerzői joggal védett műalkotás megnevezését, vagy ha egyetlen megjelölés több szerzői joggal védett munkára vonatkozik, egy reprezentatív listát a honlapon megjelenő ilyen műalkotásokról;
 3. Az anyag megnevezését, mely állítólag megsérti a szerző jogot, vagy a jogsértő aktivitás tárgyát képezi, és melynek eltávolítását vagy melyhez a hozzáférés megtagadását kérik, valamint a Free Online Video Downloader számára az anyag beazonosításához szükséges információkat. Ez utóbbi annak a honlapnak a közvetlen URL címe legyen, melyen a jogsértett tartalom belinkelésre került. Ez az információ elengedhetetlen, mivel a videók több linkkel is rendelkezhetnek, és a partnereinkkel való kapcsolat védelme érdekében szeretnénk elkerülni, hogy tévedésből jogszerű anyagokat töröljünk le.
 4. Megfelelő részletességű információkat, melyek segítik a Free Online Video Downloadert abban, hogy kapcsolatba lépjen a panasztevő féllel, köztük annak nevét, címét, telefonszámát, és ha van, email címét;
 5. Arról szóló nyilatkozatot, hogy a panasztevő fél jóhiszeműen úgy gondolja, hogy az anyag a bejelentett módon történő felhasználása a szerzői jog tulajdonosa, felhatalmazottja vagy a jogszabályok szerint nem jogszerű; valamintEgy nyilatkozatot arról, hogy az értesítésben közölt információ pontos, illetve melyben büntetőjogi felelősségének tudatában a panasztevő fél kijelenti, hogy jogszerűen jár el az állítólag megsértett kizárólagos jog tulajdonosa nevében.

A tartalomtulajdonosoknak tekintetbe kell venniük, hogy a Free Online Video Downloader automatikus indexelők, automatikus scriptek és felhasználói feltöltések komplex rendszere; ha egy videó megtalálható a neten, egy idő után honlapunk meg fogja találni, és indexelésre fog kerülni. Az is előfordulhat, hogy egy korábban eltávolított videó kerül indexelésre, mely egy másik URL címen vagy egy másik honlapon került feltöltésre. Ha ilyen eset állna elő, kérjük, tudassa velünk a DMCA protokolloknak megfelelően, és megoldjuk a problémát. Kérjük, ne küldjenek DMCA-val kapcsolatos olyan kéréséket, melyek egész csatornák, kategóriák vagy műsorok eltávolítására vonatkoznak. Csak egy adott link eltávolítására vonatkozó kéréseket áll módunkban elfogadni.

A szerzői jog megsértésével vagy a honlappal kapcsolatos kérések a Free Online Video Downloader kapcsolati űrlapján keresztül adhatóak le. Ha bármilyen problémája adódna, nyugodtan keressen meg minket.